Schimmels dragen met 54,57 biljoen dollar bij aan de wereldeconomie!

25 juli 2023

Schimmels hebben het vermogen om organisch materiaal om te zetten in een rijke en diverse verzameling van nuttige producten en bieden uitgesproken mogelijkheden voor het aanpakken van de dringende uitdagingen waarvoor alle mensen zich gesteld zien. Schimmelbiotechnologie kan de overgang van onze op aardolie gebaseerde economie naar een circulaire bio-economie bevorderen en heeft de mogelijkheid om op duurzame wijze veerkrachtige bronnen van voedsel, voer, chemicaliën, brandstoffen, textiel en materialen voor de bouw, de auto- en transportindustrie, voor meubels en daarbuiten te produceren. Schimmelbiotechnologie biedt oplossingen om de voedselvoorziening voor een groeiende bevolking veilig te stellen, te stabiliseren en te verbeteren, en tegelijkertijd de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Schimmelbiotechnologie heeft dus het potentieel om een belangrijke bijdrage te leveren aan het tegengaan van klimaatverandering en het behalen van de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties door de rationele verbetering van nieuwe en gevestigde schimmelcel fabrieken. Het gepresenteerde handboek is het resultaat van de 2e Think Tank-bijeenkomst van het EUROFUNG-consortium in Berlijn in oktober 2019. Voor het gehele handboek verwijs ik je graag naar: Link

Blijf op de hoogte

Excellence in Mushrooms