MaatschappelijkVerantwoord Ondernemen

Binnen Banken Champignons is maatschappelijk verantwoord ondernemen de tweede natuur. Het zit in onze aard. Wij ‘leven’ van de natuur en de wereld om ons heen en willen dat blijven doen. We nemen daarom initiatieven die het milieu sparen en energiegebruik terugdringen. Daarnaast zetten we ons in voor een fijne en veilige werkomgeving waar onze mensen zich kunnen ontwikkelen. Voorbeelden:

    • Wij telen volgens de strengste eisen van Global GAP/TNC/FtF
    • Wij gebruiken groene stroom (gecertificeerd)
    • Wij zuiveren ons afvalwater in een eigen waterzuiveringsinstallatie
    • Wij telen zonder gebruik van bestrijdingsmiddelen.
    • Biologische productie en verpakking

Wij produceren zelf biologische Shiitake, grijze oesterzwammen en maitake in Maaseik (B). Op verzoek kunnen we nog meer biologische paddenstoelen dedicated produceren. Onze vaste leverancier van biologische champignons beschikt zelfs over het Bio-Suisse certificaat.

 

No Food to waste

In de gehele voedselketen wordt er wekelijks 2 miljard euro aan voedsel verspild. Het doel is de 2 miljard food waste te reduceren tot nul en Nederlandse bedrijven concrete oplossingen te bieden die geld opleveren.

 

 

Cradle to cradle

De champignonteelt maakt efficiënt en effectief gebruik maakt van bijproducten/ afvalproducten van onze voedselketen (namelijk dierlijke uitwerpselen). De teelt is dus volledig in harmonie met natuur en milieu. Daarnaast groeien wilde paddenstoelen van nature (zonder ingrijpen van de mens) op natuurlijk restafval in het bos. Veel elementen van de voedselketen van paddenstoelen passen binnen de Cradle to Cradle benadering en lopen daarmee vooruit op het huidige maatschappelijk verantwoord ondernemen.

 

 

Fair Produce

Banken Champignons is één van de initiatiefnemers geweest van het Fair Produce keurmerk. Dit keurmerk staat voor eerlijk geoogste paddenstoelen en garandeert dat oogstmedewerkers beloond worden volgens de in dat land geldende regels.
De Nederlandse- en Belgische bedrijven van Banken Champignons zijn dan ook vanaf 15 januari 2013 in het bezit van het Fair Produce certificaat.

Voor meer informatie over het Fair Produce keurmerk kunt terecht op de site van Fair Produce: www.fairproduce.nl

 

 

Greenport Gelderland

Banken Champignons is mede-initiatiefnemer van Greenport Gelderland.  Greenport Gelderland wil projecten aanjagen en ondersteunen die de positie van het Gelderse Rivierengebied van de tuinbouwsector verder versterken.

Voor meer informatie over Greenport Gelderland kunt u terecht op de website van Greenport Gelderland: www.greenportgelderland.nl

 

 

Banken Academy

Binnen Banken Champignons werken we binnen de productielocaties volgens het lean-principe. Zo realiseren we ‘on the job’ een betere procesgang. Tenminste als wij zorgen dat onze mensen goed zijn opgeleid. Vandaar dat wij de Banken Academy zijn gestart. Hier leren we onze mensen over ons proces zodat ze daarin optimaal kunnen opereren. De kracht van ‘lean’ zit in de kracht van mensen op de werkvloer. Hoe beter zij zijn, hoe beter onze processen verlopen. Daarmee is de Banken Academy een belangrijke schakel in het garanderen van duurzame kwaliteit op de werkvloer. Bovendien draagt het bij aan het welbevinden en de eigen ontwikkeling van onze mensen.

 

 

Excellence in Mushrooms