Jakość

Gwarantujemy jakość na poziomie każdego ogniwa naszego łańcucha dostaw poprzez nieustanne kontrolowanie i przeprowadzanie testów. Podlegamy audytom na podstawie certyfikatów, które posiadamy. Nasi klienci wymagają tych certyfikatów, jeśli chcemy prowadzić z nimi interesy.

Excellence in Mushrooms