Społeczna odpowiedzialność biznesuit’s our nature

Dla firmy Banken Champignons społeczna odpowiedzialność biznesu to nasza druga natura. To nieodłączna cecha naszego charakteru. „Żyjemy” z natury i świata, który nas otacza, i chcemy działać tak dalej. Właśnie dlatego podejmujemy inicjatywy, które chronią środowisko i ograniczają zużycie energii. Oprócz tego dbamy o przyjazne i bezpieczne otoczenie pracy, w którym nasi pracownicy mogą się rozwijać.

Kilka przykładów:

  • Prowadzimy uprawy zgodnie z najsurowszymi wymogami Global GAP/TNC/FtF.
  • Korzystamy z ekologicznego prądu (podlegającemu certyfikacji).
  • Oczyszczamy naszą wodę odpadową we własnej instalacji oczyszczania wody.
  • Prowadzimy uprawy bez użycia środków ochrony roślin.

Produkcja biologiczna i pakowanie
Oprócz biologicznych pieczarek w Tarnowej, samodzielnie produkujemy również organiczne grzyby shiitake w naszym zakładzie w Maaseik (B). Na życzenie jesteśmy w stanie prowadzić więcej biologicznych upraw grzybów na indywidualne zamówienie. Nasz stały dostawca pieczarek biologicznych dysponuje nawet certyfikatem Bio-Suisse.

No Food to Waste

Na całym świecie wyrzucamy prawie jedną trzecią wytwarzanego pożywienia. Program No Food to Waste ma na celu zapobieganie marnowaniu żywności. Banken Champignons wspiera tę inicjatywę i podejmuje odpowiednie działania.

Cradle to Cradle

W ramach produkcji pieczarek wydajnie i skutecznie wykorzystujemy produkty uboczne lub odpady w ramach naszego łańcucha produkcji spożywczej (nawozy zwierzęce). Uprawa odbywa się więc całkowicie w harmonii z naturą i środowiskiem. Oprócz tego dzikie grzyby naturalnie (bez ingerencji człowieka) rosną na naturalnych odpadach w lesie. Wiele elementów łańcucha produkcji spożywczej grzybów wpisuje się w ramach podejścia Cradle to Cradle i w ten sposób wykraczają one poza obecnie uznawaną społeczną odpowiedzialność biznesu.

 

Fair Produce

Firma Banken Champignons była jednym z inicjatorów znaku jakości Fair Produce. Ten znak jakości dotyczy zebranych grzybów i gwarantuje, że pracownicy zbioru są wynagradzani zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym kraju. Holenderskie i belgijskie zakłady Banken Champignons od 15 stycznia 2013 r. posiadają certyfikat Fair Produce. Więcej informacji na temat znaku jakości Fair Produce można znaleźć na stronie internetowej www.fairproduce.nl

Greenport Gelderland

Firma Banken Champignons jest współinicjatorem programu GreenportGelderland. Greenport Gelderland ma na celu stymulację i wspieranie projektów, które wzmacniają pozycję obszaru Gelderse Rivieren w sektorze ogrodniczym. Zawarto specjalne porozumienie w sprawie grzybów w celu zapewnienia wsparcia producentom z tego regionu.

Więcej informacji na temat Greenport Gelderland można znaleźć na stronie internetowej www.greenportgelderland.nl

Banken Academy

Najważniejszym aktywem firmy Banken Champignons są nasi ludzie. Jesteśmy przekonani, że jeśli nasz zespół będzie współpracował ze sobą w prawidłowy, harmonijny sposób, będziemy w stanie uzyskać lepsze wyniki. Właśnie dlatego w przestrzeni produkcyjnej wdrożyliśmy system Lean Management. Praca w oparciu o ten system oznacza, że ludzie wykorzystują swoje umiejętności w ramach organizacji w mądry sposób w celu uzyskania wartości dodanej poprzez współpracę.
Jeśli chce się faktycznie pracować w sposób lean, pracownicy muszą odbywać odpowiednie szkolenia. Właśnie dlatego rozpoczęliśmy Banken Academy. Tam pracownicy uczą się o naszych procesach, aby mogli optymalnie operować w jego granicach. W ten sposób uczą się oni jeszcze lepszego działania w ramach naszych procesów. Banken Academy stanowi więc ważne ogniwo, które gwarantuje trwałą jakość w przestrzeni produkcyjnej. Poza tym przyczynia się to do polepszania dobrobytu i rozwoju osobistego naszych pracowników.

Excellence in Mushrooms